Disclaimer

Home  /  Disclaimer

Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.indigoschooloflife.com zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Indigo School of Life streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijk zorgvuldigheid is samengesteld, staat Indigo School of Life niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indigo School of Life aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Indigo School of Life en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Indigo School of Life garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijden) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mail niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Indigo School of Life te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Indigo School of Life heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Indigo School of Life aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendommen
Alle publicaties en uitingen van Indigo School of Life zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Indigo School of Life daar vooraf Schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Media
Foto’s of afbeeldingen die bij artikelen en pagina’s zijn geplaatst, vallen onder creative common-licenties. Indigo School of Life is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie/foto’s/afbeeldingen welke op deze website beschikbaar worden gesteld. Bent u van mening en kunt u aantonen dat een afbeelding en/of tekst uw intellectueel eigendom is? Laat het ons dan weten via het contactformulier.

Foto’s die gebruikt zijn op de website: Copyright ARP.
De foto’s mogen niet zonder toestemming van de fotograaf gebruikt worden.
Voor meer informatie over de fotografie:
of

Webshop
Deze webshop bevat informatie over de aangeboden producten van Indigo School of Life.
Indigo School of Life behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen in deze webshop.

Deze webshop, het ontwerp, de tekst, logo’s en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van Indigo School of life. Zonder schriftelijke toestemming van Indigo School of Life is het niet toegestaan materiaal/kleding/merchandise van/uit deze webshop te kopiëren en te gebruiken voor andere doeleinden. Dit is schending van eigendomsrecht.